โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ร้อง กทม.สำนักงานสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น

ส.ส. กานต์กนิษฐ์ ร้อง กทม.สำนักงานสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น
หาจุดจอดรถดูดสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบปชช.ใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าสามยอด

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส. กทม.เขต 1 พระนครป้อมปราบฯ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)ในประเด็นที่เกี่ยวข้องการร้องขอให้กรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมช่วยเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายจุดจอดรถดูดสิ่งปฏิกูลที่บริเวณอู่ทางเข้าสวนรมนีนาถ ด้านประตูสามยอด ซึ่งจุดนี้ จะมีประชาชนที่มารอใช้บริการรถไฟฟ้าที่บริเวณประตูดังกล่าว และรถที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูลจอดพักทำให้มีกลิ่นเหม็นและมีน้ำปฏิกูล ไหล ออกมาส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เข้าสัญจรไปยังสถานีรถไฟฟ้า

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมเข้ามาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถดูดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องถัดมาจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชน ที่เป็นกลุ่มไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งที่อยู่อาศัย ทำให้มีเสียงสะท้อนมาในการเข้าถึงการให้บริการสวัสดิการต่างๆจากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต กรุงเทพฯ อย่างทั่วถึงเช่น ถังดับเพลิง ซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถังดับเพลิงจะสามารถติดตั้งให้เฉพาะชุมชนที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการที่ไม่ได้รับสิ่งของสนับสนุนอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาด โควิด-19 ซึ่งสิ่งของเหล่านี้มีการสนับสนุนเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเท่านั้น

“การหารือทั้งสองเรื่องดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงการสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นอย่างเสมอภาคในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษี แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเช่นกัน” นางกานต์กนิษฐ์

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

" ,