โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เพิ่มแหล่งน้ำทั่วประเทศ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ -ขนาดเล็ก ปี 2563-2564

เพิ่มแหล่งน้ำทั่วประเทศ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ -ขนาดเล็ก ปี 2563-2564
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี รวม 26,902 แห่ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ – https://www.pprp.or.th/water-management/

#พรรคพลังประชารัฐ
#พลังประชารัฐ
#PPRP
#พลเอกประวิตร
ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 29 กรกฎาคม 2565

" ,