โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เปิดลิสต์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พปชร. 41 คน พร้อมทำงานในสภาผู้แทนราษฎร!!!

เปิดลิสต์ ว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พปชร. 41 คน พร้อมทำงานในสภาผู้แทนราษฎร!!!

รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ รวม 41 คน
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. )ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง และความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเพื่อนำปัญหา และความต้องการของพี่น้องประชาชน สู่การผลักดันและการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมในระบบรัฐสภา

สำหรับ พรรคพลังประชารัฐ มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 39 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ รวม 530,017 เสียง คิดเป็น 2 ที่นั่ง รวมมี ส.ส. 41 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2 คน
1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
2. นายสันติ พร้อมพัฒน์

ส.ส.เขต 39 ที่นั่ง

จ.หนองคาย -นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ หนองคาย เขต 1
จ.ชัยภูมิ – นางสาวกาญจนา จังหวะ ชัยภูมิ เขต 4 ,นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ชัยภูมิ เขต 7
จ.สระแก้ว – นางขวัญเรือน เทียนทอง สระแก้ว เขต 1 ,นางสาวตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว เขต 2
จ.ปัตตานี – นายคอซีย์ มามุ ปัตตานี เขต 2
จ.ราชบุรี – นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ราชบุรี เขต 2 , นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 3,นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 5
จ.กาฬสินธุ์ – นายจำลอง ภูนวนทา กาฬสินธุ์ เขต 3
จ.พะเยา – นายธรรมนัส พรหมเผ่า พะเยา เขต 1 ,นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พะเยา เขต 2, นายจีรเดช ศรีวิราช พะเยา เขต 3
จ.พังงา – นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พังงา เขต 2
จ.สงขลา – นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สงขลา เขต 4
จ.สกลนคร – นายชัยมงคล ไชยรบ สกลนคร เขต 5
จ.สิงห์บุรี – นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี เขต 1
จ.ตรัง – นายทวี สุระบาล ตรัง เขต 2
จ.เชียงใหม่ – นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต 9
จ.เพชรบูรณ์ – นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1,นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพชรบูรณ์ เขต 2, นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เพชรบูรณ์ เขต 3,นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เพชรบูรณ์ เขต 4,นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 5,นายอัคร ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 6
จ.แม่ฮ่องสอน- นายปกรณ์ จีนาคำ แม่ฮ่องสอน เขต 1
จ.กำแพงเพชร- นายไผ่ ลิกค์ กำแพงเพชร เขต 1,นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2,นายอนันต์ ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 3,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 4
จ.ตาก – นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ตาก เขต 3
จ.ร้อยเอ็ด – นางรัชนี พลซื่อ ร้อยเอ็ด เขต 3
จ.มุกดาหาร – นายวิริยะ ทองผา มุกดาหาร เขต 1
จ.ชลบุรี – นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ชลบุรี เขต 1
จ.นราธิวาส – นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 2,นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 3
จ.นครศรีธรรมราช – นายสุธรรม จริตงาม นครศรีธรรมราช เขต 6
จ.สระบุรี – นายองอาจ วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 4
จ.ฉะเชิงเทรา – นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ฉะเชิงเทรา เขต 2

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 พฤษภาคม 2566

" ,