โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อุตตม – สนธิรัตน์” ควงคู่ร่วมแถลงสรุปนโยบายเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย “อุตตม” ชูนโยบาย 3 เร่งด่วนทำทันที แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง ขณะที่ “สนธิรัตน์” โชว์เขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์ม น้ำมัน พร้อมยกระดับเกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ย้ำนโยบายสาธารณสุขครบวงจร “ลุงป้อมขอพาหมอไปหา เอายาไปส่งถึงบ้าน”

“อุตตม – สนธิรัตน์” ควงคู่ร่วมแถลงสรุปนโยบายเศรษฐกิจโค้งสุดท้าย “อุตตม” ชูนโยบาย 3 เร่งด่วนทำทันที แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง ขณะที่ “สนธิรัตน์” โชว์เขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์ม น้ำมัน พร้อมยกระดับเกษตรกรไทยเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ย้ำนโยบายสาธารณสุขครบวงจร “ลุงป้อมขอพาหมอไปหา เอายาไปส่งถึงบ้าน”

วันที่ 4 พ.ค. 2566 ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ ดร.อุตตม สาวนายน ประธานคณะจัดทำนโยบายพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “สรุปนโยบาย โค้งสุดท้าย สู่การเลือกตั้งเป็นรัฐบาล พลังประชารัฐ” โดย ดร.อุตตม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ได้พูดชัดเจนแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมที่จะทำงานให้ประชาชน และทำให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญคือการก้าวข้ามความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ครอบคลุม และอยู่เหนือทุกนโยบายของพรรค เพราะหากปราศจากการก้าวข้ามความขัดแย้งแล้ว เราก็ไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ และไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็จะไม่สามารถส่งมอบอนาคตที่ดีให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น พรรคยังมีนโยบายที่ชัดเจน และสามารถทำได้ทันที หากพรรคได้เข้าไปเป็นรัฐบาล ด้วยนโยบาย 3 เร่งด่วน ซึ่งภารกิจหลักเร่งด่วนที่ต้องทำทันที ได้แก่ 1. กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นอย่างแท้จริง และทันที 2. เร่งเศรษฐกิจให้โต และเต็มตามศักยภาพให้ได้ และ 3. เร่งรัดการวางพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศและคนไทย พร้อมแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำอย่างครบวงจร ด้วยการแก้หนี้ เติมทุน เพิ่มทักษะและโอกาสให้ประชาชนคนตัวเล็กมีโอกาสทำมาหากินได้

“ในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ เราให้ความสำคัญตั้งแต่ระบบฐานราก โดยมุ่งเน้นให้เข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก ไปจนถึงการพัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ๆ ซึ่งวันนี้ ประเทศไทยต้องการการลงทุนขนาดใหญ่ ประเทศเรายังมีหลายอย่างที่เป็นจุดแข็งและสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งเรื่อง BCG สุขภาพ รถยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล และการพัฒนาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น การต่อยอด EEC สิ่งเหล่านี้พรรคมีแนวนโยบายที่ชัดเจน และสามารถทำได้จริง ซึ่งพรรคพลังประชารัฐจะทำให้เกิดขึ้น และทำให้เกิดการลงทุนที่คึกคัก เศรษฐกิจเดินหน้า นอกจากนี้ ยังมีเรื่องรัฐสวัสดิการที่จะทำให้คนไทยมีความเข้มแข็งและได้รับประโยชน์อย่างเท่าเที่ยม ทั่วถึง และเป็นธรรมอีกด้วย” ดร.อุตตม กล่าว

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายที่เป็นรูปธรรม เรื่องแรกที่จะทำคือใช้โครงสร้างกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ดำเนินโครงการที่เคยทำไว้แล้ว โดยสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้าน กองทุนละ 2 แสนบาท ภายใต้วงเงินงบประมาณ 16,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งของฐานราก พร้อมต่อยอดให้พี่น้องในพื้นที่ใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ เรื่องที่สองคือนโยบายภาคเกษตร การลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องเกษตรกร คือนโยบายปุ๋ยคนละครึ่ง
เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องเกษตรกร พร้อมตั้งกองทุนปุ๋ยประชารัฐ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ย นอกจากนั้น ยังมีนโยบายที่จะให้ทุนการเพาะปลูกของเกษตรกร ครัวเรือนละ 30,000 บาท ครอบคลุม 8 ล้านครัวเรือน เพื่อแก้หนี้ และเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ เราต้องการทำให้พี่น้องหลุดจากวังวนหนี้สิน มีรายได้เหลือ โดยการยกระดับพี่น้องเกษตรกรไปสู่ระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องมีรายได้ที่มั่นคง

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ขณะที่นโยบายด้านสาธารณสุข พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายที่ครอบคลุม และได้ดำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง โดยเน้นการป้องกันก่อนป่วยมากกว่าการรักษา เราจะใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เป็นฐานหลัก เป็นเหมือนโรงพยาบาลหน้าบ้าน นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีในการดูแลพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย “ลุงป้อมขอพาหมอไปหา เอายาไปส่งถึงบ้าน” ผู้ป่วยไม่ต้องเข้าคิวรอที่โรงพยาบาล ไม่ต้องเดินทางไกล ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถใช้ รพ.สต. รักษาผ่านมือถือ ใช้ร้านขายยาเข้าระบบเทเลฟาร์มาซี ที่ผ่านมา เรายังได้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลกลางของผู้ป่วยไปแล้วกว่า 1,064 โรงพยาบาล หากพี่น้องเจ็บป่วยก็มีฐานข้อมูล ทำให้สามารถรักษาได้ทันสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีผู้ป่วยติดเตียงมากขึ้น เราจะสร้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 1 แสนตำแหน่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ให้ไม่เป็นภาระลูกหลานอย่างเดียว ขอเรียนยืนยันว่าทุกนโยบายสาธารณสุขของพรรคพลังประชารัฐ หากเราได้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสามารถ ก็จะสามารถขับเคลื่อนทุกนโยบาย เพื่อทำให้คนไทยแข็งแรง เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 4 พฤษภาคม 2566

" ,