โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อัครแสนคีรี” อภิปรายต้นทุนผลิตไฟฟ้า ถามต้นทุนลดลงเท่าปี 64 แล้ว เมื่อไหร่ค่าไฟฟ้าจะลด จี้เปิดสัญญาจัดซื้อ LNG ไทยเสียเปรียบหรือไม่ เทียบจัดซื้ออาวุธ ยังต้องเปิดเผย ตรวจสอบเข้มงวด

“อัครแสนคีรี” อภิปรายต้นทุนผลิตไฟฟ้า ถามต้นทุนลดลงเท่าปี 64 แล้ว เมื่อไหร่ค่าไฟฟ้าจะลด จี้เปิดสัญญาจัดซื้อ LNG ไทยเสียเปรียบหรือไม่ เทียบจัดซื้ออาวุธ ยังต้องเปิดเผย ตรวจสอบเข้มงวด

นายอัครแสนคีรี โลห์วีระ สส.ชัยภูมิ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) อภิปรายถึงการรับทราบงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) โดยพบว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย กว่า 55% เป็นการผลิตโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักและพบว่าต้นทุนก๊าซฯมาจาก 3 แหล่ง คือ อ่าวไทย เมียนมา และการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศ
นายอัครแสนคีรี ระบุที่ผ่านมาโครงสร้างการคิดค่าไฟฟ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ FT ที่จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้สะท้อนต้นทุนทุก 4 เดือน ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่า รัฐบาลปรับค่า FT ขึ้นกว่า 4 รอบ จนทำให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มถึง 30% สวนทางกับรายได้ของประชาชนทั้งประเทศ ที่ขณะนี้กำลังกุมขมับ
ตนจึงมีคำถามว่าเมื่อราคาก๊าซ LNG ปรับลดลงมาแล้ว แต่เหตุใดค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มจาก 3.61 บาทต่อหน่วยเมื่อปี 2564 ไปจนถึง 4.70 บาทต่อหน่วยในปัจจุบันปี 2566 ขณะที่ราคาก๊าซ LNG นั้น ปรับลดลงแทบจะเท่าปี 2564 แล้ว คำถามคือ เมื่อไหร่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณาปรับค่าไฟ ให้ลงเทียบเท่ากับปี 2564
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างบริษัทเอกชน กับกระทรวงพลังงาน ในเรื่องสัมปทานก๊าซอ่าวไทยในแหล่งเอราวัณที่บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตของแปลงสำรวจดังกล่าวไม่สามารถเข้าแท่นขุดเจาะได้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทำให้การผลิตก๊าซเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าต้องหยุดชงัก และในที่สุดประเทศจึงต้องนำเข้า LNG ในราคาที่แพงขึ้น ดังนั้นเมื่อต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้น รัฐบาลชุดที่แล้วจึงต้องปรับค่า FT ขึ้น ทำให้ค่าไฟขึ้นไปถึง 4.72 บาทต่อหน่วย
นายอัครแสนคีรี ยังระบุถึงกรณี ที่ บอร์ด ปตท. ไฟเขียว ซื้อก๊าซ LNG สหรัฐ 20 ปี พร้อมตั้งคำถามว่า ขนาดการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เรายังมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด ดังนั้นตนจึงอยากฝากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้เร่งตรวจสอบหน่วยงานหรือบริษัทใดเป็นผู้จำหน่าย LNG ให้กับบมจ. ปตท. และควรนำสัญญามาเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนและตัวแทนของประชาชนได้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างมีเงื่อนไขในการลงนามในสัญญาอย่างไรบ้าง และมีเงื่อนไขพิเศษอื่นใดที่ประชาชนควรทราบหรือไม่

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 31 สิงหาคม 2566

" ,