โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“อรรถกร” ยันจุดยืน ต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ต้องไม่ผูกขาดกลุ่มทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และต้องมีการควบคุม คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

“อรรถกร” ยันจุดยืน ต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ต้องไม่ผูกขาดกลุ่มทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และต้องมีการควบคุม คำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล ในฐานะทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ว่าวันนี้เป็นที่ทราบกันดี มีกฎกระทรวง ที่เพิ่งคลอดออกมาใช้กับเรื่องนี้สดๆ ร้อนๆ ซึ่งถ้ามองกลับไป ในการพิจารณากฎหมายในวาระที่1 เวลานั้นยังไม่มีกฎกระทรวง ถ้าวันที่พิจารณาในวาระที่1 ได้มีกฎกระทรวงนี้ อาจจะไม่ต้องพิจารณาต่อในวาระที่2-3 ก็เป็นได้

ทั้งนี้ต้องขอชื่นชม ผู้ที่ได้เสนอกฎหมายฉบับนี้ และกรรมาธิการ ที่มีความปรารถนาดี ในการแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็ก เพื่อเปิดโอกาสให้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องของสุราพื้นบ้านมาต่อยอดทางธุรกิจได้ จากเดิมที่ไม่สามารถทำได้

ซึ่งในการประชุมวิปรัฐบาลครั้งก่อน เคยได้มีการพูดคุยหารือให้ทางหน่วยงานที่กำกับดูแล ได้เร่งออกกฎกระทรวงในการดูแล ควบคุม อุตสาหกรรมสุรา มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว

โดยมีข้อคำนึง คือ ประการแรก ต้องไม่ผูกขาดโดยกลุ่มทุน ประการที่สอง ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตได้ และประการสุดท้าย คือ การผลิตสุรานั้น ต้องมีการควบคุม มิใช่ว่าจะผลิตอะไรก็ได้ เพราะเราต้องคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นหลัก

ซึ่งหากพิจารณาจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ถือว่าการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภาฯ ที่ต้องการเห็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีขีดความสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดสุราได้อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคด้วย

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2565

" ,