โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

อธิรัฐ ให้เจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหาย

“อธิรัฐ ให้เจ้าท่าดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน พร้อมเร่งขจัดคราบน้ำมันโดยเร็ว”

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ตามข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีน้ำมันดิบรั่วไหล ท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมันทั้งทางเรือและเฮลิคอปเตอร์ และสามารถลดปริมาณคราบน้ำมันและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยา โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว เพื่อให้บริษัทฯ รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายในทุกมิติ ประกอบด้วย

• ด้านสังคม : วิถีชีวิตชาวประมง กิจกรรมทางน้ำต่างๆ สภาพจิตใจของประชาชนบริเวณน้ัน ทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน กระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคอาหารทะเลบริเวณน้ัน
• เศรษฐกิจ : กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สูญเสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียม ความเช่ือมั่นด้านการขนส่งน้ำมัน รายได้ของชาวประมง
• สิ่งแวดล้อม : ระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์น้ำ กระทบต่อชายหาดปนเปื้อน มีกลิ่นเหม็น และสิ่งมีชิวิตบริเวณชายฝั่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันพร้อมเยียวยาทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ เบอร์โทรศัพท์ 038-699090

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 28 มกราคม 2565

" ,