โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

อธิรัฐ เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยา พร้อมสั่งเข้มมาตราการป้องกันโควิด19

“อธิรัฐ เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยา (ธงแดง) พร้อมสั่งคุมเข้มมาตราการป้องกันโควิด19”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเรือโดยสาร MINE Smart Ferry และเรือด่วนเจ้าพระยา (เรือปรับอากาศ) ธงแดง จำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราว และหลังจากมีการประกาศเปิดประเทศไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว

และตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ผู้ให้บริการเรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry “Urban Line” และ
เรือด่วนเจ้าพระยา (ปรับอากาศ) ธงแดง กลับมาให้บริการอีกครั้งโดยเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและกลุ่มที่ต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ หรือมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางในวันหยุด ซึ่งจากการคาดการณ์จะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น สำหรับจำนวนเที่ยวเรือโดยสารที่กลับมาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

เรือไฟฟ้า Smart Ferry Urban Line

วันจันทร์ – วันศุกร์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 10 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 10 เที่ยว)
วันเสาร์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 7 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 7 เที่ยว)
วันอาทิตย์
พระนั่งเกล้า – สาทร
(เช้า 4 เที่ยว)
สาทร – พระนั่งเกล้า
(เย็น 4 เที่ยว)

เรือด่วนเจ้าพระยา ธงแดง (เรือปรับอากาศ)

วันจันทร์ – ศุกร์
นนทบุรี – สาทร
ให้บริการ 2 เที่ยว
เวลา 06.50 น. และ 07.10 น.
สาทร – นนทบุรี
ให้บริการ 2 เที่ยว
เวลา 16.30 น. และ 17.00 น.

ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำให้กรมเจ้าท่ากวดขันผู้ประกอบการเรือโดยสารทุกประเภทต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การรณรงค์ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทำความสะอาดเรือ ท่าเรือ และบริเวณจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้กำหนดจุดที่นั่งและยืนโดยเว้นระยะห่าง ลดความแออัดของผู้โดยสาร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

" ,