โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

อธิรัฐ นำข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรี ดูแลความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่

“อธิรัฐ นำข้อห่วงใยนายกรัฐมนตรี ออกมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมคุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดโควิด19”

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีความเป็นห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการเดินทาง โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ตนได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำแผนปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศจำนวน 52 ศูนย์ และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ณ กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งตั้งจุดอำนวยการความสะดวกและประชาสัมพันธ์ จำนวน 79 จุด แบ่งเป็นส่วนกลาง 2 จุด ส่วนภูมิภาค 77 จุด โดยมอบหมายให้สำนักความปลอดภัยฯ กรมเจ้าท่า รับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลาง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาดูแลรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ในการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือโดยสารและท่าเทียบเรือ รวมถึงให้ประสานผู้ประกอบการจัดเตรียมจำนวนเรือให้เพียงพอต่อการเดินทางของประชาชน การตรวจสอบท่าเรือ โป๊ะเรือโดยสารต้องมีความมั่นคงแข็งแรง การจำกัดจำนวนผู้โดยสารในการลงเรือให้เหมาะสม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตามท่าเรือโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุควบคู่กับการเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีการใช้บริการท่าเรือต่างๆ อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม 2564

" ,