โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หนุนสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการดีพร้อม กระตุ้นศก.ฐานราก

หนุนสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ส.ส.พปชร.เพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการดีพร้อม กระตุ้นศก.ฐานราก

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.สุชาติ อุสาหะ พปชร.จ.เพชรบุรี เขต3” ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ 2565 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุสาหกรรม จัดอบรมฝึกวิชาชีพเสริมเพื่อทักษะและความรู้ด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ณ โรงแรมมอนโทโร่ รีสอร์ท ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพราะตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ต้องให้ความสำคัญในของปัญหาปากท้องคนไทยให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างมีความความสุข โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 กันยายน 2565

" , ,