โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ไพลิน” เสนอรัฐจัด ตร. ติดตั้งไฟจราจร อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนสุขสวัสดิ์

“ส.ส.ไพลิน”เสนอรัฐจัดตร.-ติดตั้งไฟจราจร อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนสุขสวัสดิ์

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่ ถ.สุขสวัสดิ์ บริเวณวัดชมนิมิตร ซึ่งเป็นแยกที่มีผู้ใช้และสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยได้หารือผ่านที่ประชุมฯ มาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังแขวงการทาง จ.สมุทรปราการ กระทรวงคมนาคม เข้ามาดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณแยกดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังได้ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 76 หรือตลาดนัดลานทราย ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก

#ไพลินเทียนสุวรรณ
#สสสมุทรปราการ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 20 มกราคม 2565

" ,