โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.เพชรบูรณ์” จี้ “การยาสูบ” เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์

“ส.ส.เพชรบูรณ์” จี้ “การยาสูบ” เพิ่มเงินช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์

นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย และกรมสรรพสามิต เนื่องจากชาวไร่ยาสูบทั้ง 3 สายพันธุ์คือ พันธุ์เวอร์จิเนีย (Virginia Tobacco) จะมีลักษณะรสอ่อน พันธุ์เบอร์เลย์ (Burley Tabacco) จะมีลักษณะรสฉุน พันธุ์เตอร์กิซ (Turkish Tobacco) ที่ในปีนี้การยาสูบได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ชาวไรยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ 3.5 บาทต่อกิโล พันธุ์เตอร์กิซ 2.6 บาทต่อกิโล และพันธุ์เวอร์จิเนีย 6.2 บาทต่อกิโลโดยใช้เงินของการยาสูบเอง แต่ในความเป็นจริง จากที่สำรวจค่าปัจจัยในการผลิตที่สูงขึ้น ยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ ภาครัฐควรสนับสนุน 7 บาทต่อกิโล พันธุ์เตอร์กิซ 5 บาทต่อกิโล และพันธุ์เวอร์จิเนีย13 บาทต่อกิโล

“ขอฝากไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย และกรมสรรพสามิต ให้ช่วงเร่งรัดขอสนับสนุนงบกลางเป็ยงบประมาณประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อนำมาเติมเต็มสิ่งที่ขาด และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่งประเทศ”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #จักรัตน์พั้วช่วย
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566

" ,