โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อาดิลัน” ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

“ส.ส. อาดิลัน”ห่วงใยทุกข์สุขประชาชน ลงพื้นที่รับฟัง-แก้ไขปัญหาพี่น้องมุสลิม

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาความเป็นอยู่ และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขและบรรเทาทุกข์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

“ผมลงพื้นที่ทุกๆ เย็น ในวันที่มีโอกาส และร่วมละหมาดมัฆริบ (ประกอบศาสนกิจช่วงหัวค่ำ) ที่มัสยิดในหมู่บ้านกับพี่น้องประชาชนมุสลิมในแต่ละพื้นที่ ทำให้มีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนและรู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง พร้อมบอกกล่าวความคืบหน้าเรื่องต่างๆ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่”

#อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
#สสยะลา
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

" ,