โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง

“ส.ส. อาญาสิทธิ์” วอนรัฐจัดงบทำฝายกั้นน้ำคลองเก่าแบบถาวร 31 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพจัดการน้ำยั่งยืนบรรเทาทุกข์ชาว อ.จุฬาภรณ์เมืองคอน

นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สืบเนื่องจาก ปี 2560 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ จ.นครศรีธรรมราช จัดทำโครงการฟื้นฟูคลองเก่า สร้างคลองใหม่ พัฒนาคลองซอย เพื่อป้องกันภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ โดยมีการสร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 31แห่ง ปัจจุบันฝายกั้นน้ำบางส่วนได้รับความชำรุดเสียหายตามกาลเวลา เบื้องต้นได้รับการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการถมดินเพื่อกั้นน้ำ แต่ยังไม่เป็นที่มั่นใจของประชาชน จึงฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายเป็นการถาวร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะ และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#อาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณ
#สสนครศรีธรรมราช
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

" ,