โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. อรรถกรณ์ หารือสภาฯแก้ปัญหาชุมชนบางกระเจ็ดไฟไม่เพียงพอ

ส.ส. อรรถกรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา หารือสภาฯแก้ปัญหาชุมชนบางกระเจ็ดไฟไม่เพียงพอ เร่ง กฟภ.วางระบบสายส่งครอบคลุม2หมู่บ้านลุยแก้ปัญหาค่าความเค็มน้ำในแหล่งน้ำ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาแทนราษฎร(ส.ส.) จ.ฉะเชิงเทรา ได้หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับการร้องเรียนจากกำนัน ตำบลบางกระเจ็ด และประชาชนในพื้นที่ๆ ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาระบบไฟฟ้าที่ให้บริการไม่ทั่วถึง เนื่องจากไม่มีการวางระบบสายส่ง ในพื้นที่ หมู่บ้านหมู่ ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ที่ผ่านมาประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้มีการระดมทุน เดินสายส่งไฟฟ้าเพื่อใช้ในหมู่บ้านทั้งสองแห่งด้วยตนเอง แต่แรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ของประชาชน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้รับความเสียหาย จึงได้เข้าร้องเรียนต่อ กฟภ. สาขาบางคล้า เพื่อให้มีการประเมินความเป็นได้ในงบค่าใช้จ่าย การวางระบบ การเดินสายส่งไว้ รวมมูลค่า 1,021,453.95 บาท

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงปัญหาความเค็มในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มสูงขึ้นเร็วผิดปกติ ได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน ในการปล่อยน้ำเพื่อลดค่าความเค็มของน้ำ และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ เพราะที่ผ่านมาเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงเร็วกว่าคาดการณ์ 13-15 วัน จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเกษตรกร

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#กฟภ

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2564

" ,