โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดน

“ส.ส.สุรศักดิ์” มอบจักรยาน 10 คัน ให้กองทัพบก สานฝันนักเรียนชายแดนสระแก้วที่อยู่ห่างไกล

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมทีมงานลงพื้นที่มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน ให้กับโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข ของกองทัพบก โดยได้รับการสนับสนุนจาก หจก.นวรรณ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วที่ขาดแคลน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.อ.คมศักดิ์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการ ร.12 พัน. 3 รอ. ค่ายสุรสิงหนาท ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

“ขอขอบคุณคุณกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนตามแนวชายแดนห่างไกลที่ขาดแคลนพาหนะ ซึ่งการมอบจักรยานครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปเรียนหนังสือและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น”นายสุรศักดิ์ กล่าว

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

" ,