โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สุรศักดิ์” นำทีมพี่น้องชาวทัพราช จ.สระแก้ว ปลูกหญ้าแฝกฝายห้วยสะโตน

“ส.ส.สุรศักดิ์” นำทีมพี่น้องชาวทัพราช จ.สระแก้ว ปลูกหญ้าแฝกฝายห้วยสะโตน อนุรักษ์ดิน-น้ำ

นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ ส.ส.จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ร่วมปลูกหญ้าแฝกกับพี่น้องประชาชน บริเวณฝายห้วยสะโตน บ้านตะลุมพุก ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โดยมี นายโกเมศ เพ็ชร โกมล กำนันตำบลทัพราช และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั้ง 5 หมู่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พร้อมหารือถึงแนวทางการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณรอบฝายให้สวยงามอีกด้วย ร่วมทั้งเสนอแนะเรื่องการแก้ไขปรุงระบบการกักเก็บน้ำบริเวณฝายดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี“

ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจสนองแนวทางพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิธ ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะการหญ้าแฝกซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงของฝายให้คงสภาพดี ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยกักเก็บน้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน อีกทั้งยังช่วยกักเก็บตะกอนดินช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารสามารถปรับสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้ ซึ่งสามารถกกับเก็บน้ำ ให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้”
นายสุรศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณ พ.ต.ท.พร จุลนิพัฒน์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ตาพระยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อำนวย
ความปลอดภัยและความสะดวกการจราจร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564

" , ,