โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ

“ส.ส. สุทา” อาสาเป็นคนกลางแก้ไขปัญหาชาวประมงภูเก็ต จี้ ก.เกษตรฯ ตรวจสอบค่าธรรมเนียมสะพานปลาปรับขึ้น 300%

นายสุทา ประทีป ณ ถลาง ส.ส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมประมง จ.ภูเก็ต เรื่องประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมใหม่ขององค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือ จ.ภูเก็ต ที่เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น 300% โดยชาวประมงใน จ.ภูเก็ต ได้ตั้งข้อสังเกตุว่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง อาจมาจากการที่ชาวประมงไปคัดค้าน เรื่องที่องค์การสะพานปลาให้สัมปทานพื้นที่กับภาคเอกชน เพื่อนำไปสร้างอู่ต่อเรือ

ดังนั้น จึงฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงใน จ.ภูเก็ต

#สุทาประทีปณถลาง
#สสภูเก็ต
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

" ,