โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์

“ส.ส. สุชาติ” วอนรัฐเร่งจัดสรรงบเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแก่งกระจานรองรับนักท่องเที่ยว

นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีเพิ่มประสิทธิภาพความจุอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อ.หนองหญ้าป้อง จ.เพชรบุรี สืบเนื่องจากการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำฯ เป็น 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งในเรื่องของแบบเสร็จสิ้นหมดแล้ว รอเพียงแต่ความคืบหน้าและความชัดเจน ว่างบประมาณ 200 บาท จะใช้งบกลางที่มีอยู่ในขณะนี้ หรือจะใช้งบประมาณปี 2566 จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ทั้งนี้ ยังฝากเรื่องไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันพบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่รับการปรับปรุง ทั้งเรื่องของที่พัก ห้องน้ำ และถนนหนทางที่เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะน้ำตกแม่กระดังลา ดังนั้น จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความาะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

#นายสุชาติอุสาหะ
#สสเพชรบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2565

" ,