โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.สิระ รับหนังสือจาก เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน คลับเฮ้าส์ “TOXIC”

“ส.ส.สิระ”รับหนังสือจาก เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน กรณีกลุ่มคลับเฮ้าส์ “TOXIC” ตั้งกระทู้สนทนาพฤติกรรมชาวอีสาน เตรียมนำเข้าหารือคณะกมธ.เร็วๆนี้

วันที่ 7 ธ.ค. 64 ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พปชร.ในฐานะประธานคณะ กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจาก พล.อ.ต.ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง เลขาธิการสมาคมชาวอีสาน เรื่อง กลุ่มคลับเฮ้าส์ “TOXIC” ตั้งกระทู้สนทนาพฤติกรรมชาวอีสานด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นการดูหมิ่น ดูแคลน และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชาวอีสาน

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 ได้ปรากฏผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์ “TOXIC” ตั้งกระทู้สนทนากันเกี่ยวกับพฤติกรรมชาวอีสานโดยใช้ถ้อยคำดูถูก เหยียดหยาม สร้างความอับอายและเป็นที่จงเกลียดจงชังจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกและแบ่งชนชั้นในสังคมไทย ในการนี้ สมาคมชาวอีสาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ใช้บัญชีคลับเฮ้าส์ “TOXIC” ในการสนทนานั้น น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างความเสียหายและตื่นตระหนกต่อประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน รวมทั้งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในมาตรา 4 ที่ระบุว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”

ด้าน นายสิระ เจนจาคะ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ตนได้ติดตามกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด และเกิดความไม่สบายใจที่มีผู้ใช้คำดูหมิ่นดูแคลนชาวอีสาน ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของคณะ กมธ. โดยจะเชิญตำรวจไซเบอร์ ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนของชาวอีสานหรือไม่ พร้อมทั้งขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการตามกฎหมายด้วย

อย่างไรก็ตาม ตนมีความเห็นว่าเราทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกัน จึงไม่ควรมีการดูถูกดูแคลนกัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือภูมิลำเนาถิ่นกำเนิด พร้อมทั้งขอให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2564

" ,