โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. สัมฤทธิ์ เสนอพาณิชย์เร่งเบิกจ่ายผู้ปลูกมัน เยียวยาเกษตรกรกลุ่มตกหล่น

ส.ส. สัมฤทธิ์ เสนอพาณิชย์เร่งเบิกจ่ายผู้ปลูกมัน
เยียวยาเกษตรกรหลังพบกลุ่มเกษตรกรตกหล่น

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากแจ้งทำการเพาะปลูกก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2563 ซึ่งมีจำนวน 169,000 ครัวเรือน โดยที่ผ่านมาได้เข้าชี้แจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อที่ประชุมกับคณะกรรมการทุกภาคส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนจากคณะกรรมการต่างๆ รวมถึงที่ประชุมครม. จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงานทุกฝ่ายดำเนินงานและอนุมัติวงเงิน เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกลุ่มตกหล่นดังกล่าว เพราะเกษตรกรเหล่านี้รอเงินจำนวนนี้มานานเกือบปีแล้ว

#สัมฤทธิ์แทนทรัพย์
#สสชัยภูมิ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม 2564

" ,