โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัญญา” เสนอรัฐเร่งซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์

“ส.ส. สัญญา”เสนอรัฐเร่งซ่อมแซมฝ่ายกั้นน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน จ.นครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร กรณีเกษตรกร จ.นครสวรรค์ มีความกังวลเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง เนื่องจากช่วงน้ำหลากที่ผ่านมา ฝายกั้นแม่น้ำปิงหลายแห่ง ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหาย ซึ่งบางส่วนได้รับการซ่อมแซมและบางส่วนยังซ่อมแซมไม่เสร็จ โดยเฉพาะที่ฝายวังยาง ใน จ.กำแพงเพชร, ฝายบ้านหัวดง (ปิง 2) และฝายคลองกระถิน (ปิง 3) ซึ่งทั้ง 3 ฝาย เกิดการชำรุดเสียหายในช่วงน้ำหลากที่ผ่านมา จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเกรงว่าหากปล่อยให้เสียหายมากกว่านี้ จะเสียงบประมาณการซ่อมแซมที่สูง

#สัญญา นิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2565

" ,