โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำ

“ส.ส. สัญญา” ลงพื้นที่แก้ไขภัยแล้ง อ.บรรพตพิสัย วางแนวกระสอบทรายผันน้ำเข้าคลองกระถิน

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1, นายไพศาล เชี่ยวชาญเวช สจ.เขต 2 อ.บรรพตพิสัย, ดร.กัลย์ชพร รอดบำรุง สจ.ชุมแสง และ นายถวิล เจริญคง สจ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องประชาชน ช่วยกันดำเนินการกรอกทรายใส่บิ๊กแบ็ค นำไปวางเป็นแนวขวางทางน้ำในแม่น้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่ประตูคลองกระถิน โดยมีชาวบ้านจาก 6 ตำบลในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ประตูปากคลองกระถิน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชน และช่วยเหลือชาวบ้านกรอกทรายใส่ถุง เพื่อไปใช้ผันน้ำจากแม่น้ำให้ไหลเข้าสู่คลองกระถิน เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งนี้”

#สัญญานิลสุพรรณ
#สสนครสวรรค์
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2565

" ,