โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สะถิระ” เสนอแนะแก้ไขกฎระเบียบฌาปนกิจผู้สูงอายุ แบ่งเบาภาระค่าตรวจ DNA

“ส.ส.สะถิระ” เสนอแนะแก้ไขกฎระเบียบฌาปนกิจผู้สูงอายุ ยืดเวลาจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี-แบ่งเบาภาระค่าตรวจ DNA

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ อาสาเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รวมถึงประชาชนชนทั่วประเทศ ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีความเดือดร้อนในกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัวผู้สูงอายุ ที่ไม่ทราบถึงสิทธิการรับเงินค่าฌาปนกิจศพ จำนวน 3,000 บาท ตามประกาศของกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบกับระยะเวลาในการยื่นขอรับเงิน มองว่า 6 เดือน เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไป จึงขอให้ขยายระยะเวลาเป็น 1 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มครอบครัวผู้สูงอายุได้ยืนขอเงินไปแล้วนานกว่า 2-3 ปี แต่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งแก้ปัญหาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ ยังได้รับรู้ถึงปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในตรวจ DNA เพื่อสืบญาติ ซึ่งมองว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง 15,000 – 20,000 บาทต่อคน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุบางคนยอมที่จะไม่มีบัตรประชาชนเนื่องจากไม่มีเงินในการตรวจ DNA ซึ่งทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ เป็นสื่อกลางไปยัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทย

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2564

" ,