โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สะถิระ”วอน คมนาคม เร่งแก้ปัญหาโครงการสร้างถนน อ.สัตหีบ

“ส.ส. สะถิระ”วอน คมนาคม เร่งแก้ปัญหาโครงการสร้างถนน อ.สัตหีบ เร่งหน่วยงานท้องถิ่นจัดการระบบงานก่อสร้างลดผลกระทบประชาชน

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.ชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง ในพื้นที่ อ.ตหีบ จ.ชลบุรี แบ่งเป็น 3 ประเด็นเร่งด่วน ดังนี้

1.กรณีเจ้าของโครงการก่อสร้างถนน ไม่มีการเปิดเวที หรือจัดประชุม ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องของการออกแบบถนน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตการก่อสร้างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบพื้นถนนที่สูงกว่าตัวบ้าน ประมาณ 1 เมตร

2.การก่อสร้างถนนต้องมีการประสานกับหน่วยงานรัฐ เช่น องค์การปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้า การประปา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างถนน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เช่น การย้ายเสาไฟฟ้า การย้ายท่อประปา เป็นต้น

3.การกำหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการก่อสร้างถนน เช่น สัญญาณไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ต้องได้มาตรฐานและต้องมีจำนวนเพียงพอ เช่น แบริเออร์ เสาล้มลุกจราจร และเสาแบ่งเลน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เนื่องจากระยะเวลา 3 ปีในการก่อสร้าง ประชาชนได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม ให้เร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2564

" ,