โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. สรวุฒิ”มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัย

“ส.ส. สรวุฒิ” มอบสุขาเคลื่อนที่กลุ่มผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ดูแลสุขอนามัยพื้นฐานรับฟังปัญหาความเดือนร้อนชุมชน

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ และทีมงาน ลงพื้นที่มอบสุขาเคลื่อนที่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และผ้าห่ม ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียง ในพื้นที่ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดหนองปรือเก่า และผู้นำท้องที่,ท้องถิ่น ต.หนองไผ่แก้ว จัดข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทำบุญต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.ชลบุรี, ส.จ.พฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง, นายกทนงศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์, กำนันจิรวัฒน์ ลออรุ่งเรืองกิจ, ผอ.รพ.สต., ผู้บริหารและสมาชิก อ.บ.ต.หนองไผ่แก้ว และ อสม. เข้าร่วมดูแลชาวบ้านในครั้งนี้

“วันนี้ได้จัดหาของมาทำบุญต้อนรับปีใหม่ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ต้องดูแล และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

#สรวุฒิเนื่องจำนงค์
#สสชลบุรี
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

" ,