โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.สมุทรปราการ” ขอจัดสรรงบสร้างเรือนนอนให้นักโทษชั้นดีเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจในโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง

“ส.ส.สมุทรปราการ” ขอจัดสรรงบสร้างเรือนนอนให้นักโทษชั้นดีเยี่ยม
สร้างขวัญกำลังใจในโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงการก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง เนื่องจากนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ที่จะตอบโจทย์ผู้ต้องขังและพื้นที่ก็สมุทรปราการ ซึ่งเราได้คัดนักโทษชั้นดีเยี่ยมออกมาทำงานในภาคอุตสาหกรรม ประมาณ 400 คน แต่ยังขาดสถานที่ในเรื่องของอาคารเรือนนอน โดยจะใช้งบประมาณ 29.7 ล้านบาท โดยสถานที่ของเรือนจำกลางสมุทรปราการก็มีความพร้อมอยู่แล้วจะสร้างนำมาสร้างเรือนนอนได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการจัดการให้กับทางเรือนจำด้วย

“โครงการศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้นักโทษเหล่านี้ที่มีความรู้ไปทำงาน ดีกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าว”

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #ยงยุทธสุวรรณบุตร
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 5 มกราคม 2566

" ,