โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ศิริพงษ์” ห่วงใยความปลอดภัย นร.-ปชช. เสนอ กทม.ขยายถนน

“ส.ส. ศิริพงษ์” ห่วงใยความปลอดภัยนร.-ปชช. เสนอ กทม.ขยายถนนจาก 2 เลน เป็น 5 เลน

นายศิริพงษ์ รัศมี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับปัญหาบัติเหตุบริเวณ ถนนสังฆะติสุข เชื่อมบริเวณแยกหนองจอก ติดกับ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและหมู่บ้านจำนวนมาก จึงขอความกรุณาท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขยายจากถนน 2 เลน เป็นถนน 4 เลน หรือ 6 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

#ศิริพงษ์รัศมี
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม 2564

" ,