โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น

“ส.ส.ศิริพงษ์” วอน สนง.หนองจอก – หน่วยงานภาครัฐ เร่งแก้ปัญหาล้น-ลักลอบเปิดบ่อนไก่ หวั่นแพร่เชื้อโควิด-19

นายศิริพงษ์ รัสมี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับการร้องเรียนจากคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการเคหะฯ ต่างๆ ในพื้นที่เขตหนองจอก ขณะนี้มีปริมาณขยะจำนวนมาก เนื่องจากมีถังขยะไม่เพียงพอดับปริมาณประชากรในพื้นที่ อีกทั้งรถเก็บขยะมาเก็บล่าช้า ทำให้มีปริมาณในพื้นที่สะสมของขยะเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ พื้นที่หนองจอกเป็นพื้นที่ชานเมือง จึงมีการลักลอบเปิดบ่อนไก่ ซึ่งเกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังสำนักงานเขตหนองจาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบอย่างเร่งด่วน

#ศิริพงษ์รัสมี
#สสกรุงเทพฯ
#พลังประชารัฐ
#พปชร

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม 2564

" ,