โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ศาสตรา” เสนอ ก.พัฒนาสังคม โครงการบ้านมั่นคง ช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิต

“ส.ส.ศาสตรา” เสนอ ก.พัฒนาสังคม ทำโครงการบ้านมั่นคง เข้าช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนสัจจกุล

นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ในชุมชนสัจจกุล ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ กรณีไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้ เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถขอเลขที่บ้านได้บางส่วน จึงต้องซื้อน้ำและไฟฟ้าจากเอกชนในราคาที่แพงเกินจริง จึงขอฝากท่านประธานฯ ไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ามาช่วยเหลือชาวชุมชนแห่งนี้ เพราะพวกเขาเป็นต้นทุนของประเทศ โดยเสนอให้จัดตั้งโครงการบ้านมั่นคง เพื่อให้คนในชุมชนแห่งนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#ศาสตราศรีปาน
#สสสงขลา
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม 2564

" ,