โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. วัชระ”ร่วมวงสนทนา-จิบน้ำชา รับฟังความเดือดร้อนปชช.ในพื้นที่

“ส.ส. วัชระ”ร่วมวงสนทนา-จิบน้ำชา รับฟังความเดือดร้อนปชช.ในพื้นที่

นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร) และทีมงาน ร่วมวงจิบน้ำชาและรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ บ้านบูเกฆูนุง (บ้านคลองไทร) และในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านกาเสาะ ต.ลำภู เพื่อนำไปพัฒนาและดำเนินการแก้ไขต่อไป ณ ร้านน้ำชาบ้านปูวอ (ทุ่งขนุน) และบริเวณสามแยกมัสยิดบ้านทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ร้านน้ำชาเป็นสถานที่รวมตัวของชาวบ้าน การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้รับทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง ของชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไข เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

#วัชระยาวอหะซัน
#สสนราธิวาส
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 6 มกราคม 2565

" ,