โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

“ส.ส.รงค์” วอนปรับสีผังเมืองถนนทางหลวงจ.นครศรีธรรมราช
จากเขียวเป็นเหลือง เพื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนรับภาษี

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณี การเปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลืองว่า ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณหลายตำบล ระยะทางกว่า 32 กม.ซึ่งเป็นถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่มีสภาพถาวรดีมาก โดยประชาชนต้องการให้เปลี่ยนสีผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ให้สมกับพื้นที่ๆ มีความเจริญอย่างมาก ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับภาษีจากการโอน จากการซื้อขาย หรือนิติกรรมอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตนยังได้รับการร้องเรียนให้สร้างสะพานใหม่ ทดแทนสะพานเก่าที่ตำบาลชัยมนตรี อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เพราะสะพานบริเวณวัดหนองบัวแคบมาก ไม่สามารถสวนกันได้ ที่สำคัญถูกสร้างมามากกว่า 40 ปี วันนี้ชำรุดอย่างหนัก จึงอยากให้กรมทางหลวงชนบทเข้าไปดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ตั้งงบประมาณก่อสร้างให้ประชาชนด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #รงค์บุญสวยขวัญ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

" ,