โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.ยะลา พปชร.วอน รัฐบาลสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในยะลา

ส.ส.ยะลา พปชร.วอน รัฐบาลสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในยะลา

นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวหารือในที่ประชุมว่า ตนได้มีโอกาสงพูดคุยกับพี่น้องจังหวัดยะลา ซึ่งพวกเขาเข้าใจและรับรู้ความพยายามของรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสนับสนุนอาชีพ และการจ้างงานในพื้นที่ส่วนชายแดนภาคใต้ โดยขอเสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การสนับสนุนการวิถีวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้จัดโครงการให้คนไทยเชื้อสายจีนได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมเยียนบรรพบุรุษ และสถานที่สำคัญทางศาสนา เพราะแม้จะอยู่กันในสังคมที่หลากหลายความเชื่อ หลากหลายความศรัทธาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

นายอาดิลัน กล่าวต่อว่า ตนขอให้ทางราชการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของพี่น้องเชื้อสายจีนในให้ดำรงอยู่ในสังคมได้ เช่นประเพณีแห่พระลุยไฟ ประเพณีตรุษจีน ประเพณีเชงเม้ง เทศกาลกินเจ ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนให้คนไทยในภูมิภาคอื่นของประเทศได้ไปรู้จักสัมผัสชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนของการท่องเที่ยวของประเทศด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #อาดิลันอาลีอิสเฮาะ
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 19 ธันวาคม 2565

" ,