โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส.ภูเก็ต” วอนมท.ทบทวนเก็บภาษีที่ดินสปก. หลังพบประชาชนจ่ายภาษีมากกว่าภาษีที่ดินประเภทอื่น

“ส.ส.ภูเก็ต” วอนมท.ทบทวนเก็บภาษีที่ดินสปก.
หลังพบประชาชนจ่ายภาษีมากกว่าภาษีที่ดินประเภทอื่น

นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาถึงกรณี การจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งการจัดเก็บภาษีลักษณะนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมีภาระเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ได้มีประชาชนร้องเรียนเรื่องนี้เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาปรับปรุงในประเด็นที่สามารถดำเนินการได้อยู่ 2-3 ประเด็น คือ
1.เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีหน้าที่ตรวจสอบขาดทั้งจำนวนและประสบการณ์
2.วิธีการประเมินและสำรวจยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่
3. การกำหนดราคาประเมินที่ดินที่ไม่เป็นธรรม และไม่สอดคล้องต่อเจตนารมย์ของกฎหมาย

นายนัทธี กล่าวว่า ที่ดินของ สปก.ที่ระบุให้ใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น ราคาประเมินที่ดินก็ควรที่จะเท่ากันทั่วประเทศ เพราะข้อจำกัดในการใช้งานเหมือนกัน แต่การจัดเก็บในปัจจุบันไม่ได้แยกประเภทให้ อย่างเช่น สปก.ที่อยู่เมืองท่องเที่ยว หรือโซนธุรกิจ ก็ต้องจ่ายภาษีแพงกว่า กระทรวงมหาดไทยต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ สปก.ด้วย

#พรรคพลังประชารัฐ #พลังประชารัฐ #พปชร #PPRP #นัทธีถิ่นสาคู
Twitter : https://twitter.com/PPRPofficial

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 15 ธันวาคม 2565

" ,