โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข สานความสัมพันธ์

“ส.ส. ภาดาท์”มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสุข-สานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กรุงเทพฯ เขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งรถจักรยาน ตุ๊กตา เสื้อยืด ของเล่นเด็ก รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่ม เช่น ขนมขบเคี้ยว นมกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อใช้จัดกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนโรงเจมักกะสัน และชุนหลังกรมทางหลวง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของสาธารณสุข โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผู้นำชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นไปด้วยบรรยกาศที่สนุกสนาน และเต็มไปความสุขของเด็กๆ

“การสนับสนุนสิ่งของในวันนี้ เพื่อต้องการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ให้เด็กมีกิจกรรมในวันเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากของขวัญ เพราะเด็กไทยในวันนี้ เป็นอนาคตที่ดีของชาติในวันข้างหน้า”

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะสถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักของชาติ ที่จะปลูกฝังและบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันดีให้แก่เยาชนไทย

#ภาดาท์วรกานนท์
#สสกทม
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2565

" ,