โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. ภาคภูมิ เขต 3 จ.ตาก พปชร.เสนอ ก.แรงงาน เข้มนำเข้าต่างด้าว

ส.ส. ภาคภูมิ เขต 3 จ.ตาก พปชร.เสนอก.แรงงาน เข้มนำเข้าต่างด้าว
สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นหลังเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก ฝากไปยัง กระทรวงแรงงาน การนำเข้าแรงงานที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากจังหวัดตากอยู่ติดกับชายแดน มีการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองจำนวนหลาย 10 คน มาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติลดลง จะต้องมีการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย โดยผ่านกระทรวงแรงงาน การกักตัว ก็จะช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เข้ามาภายในประเทศด้วยเช่นกัน

เรื่องที่สองของหารือไปยัง ศบค. ในการลดอัตราภาษีของจังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่จังหวัดเป็นเขตควบคุมสูงสุดพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และถึงแม้ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดให้เป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากได้ เช่นร้านอาหาร ซึ่งในตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วและจะเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นดังนั้นจึงอยากฝากไปยัง ศบค.พิจารณาจังหวัดตาก ลดลำดับพื้นที่ดังกล่าวลงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อีกครั้ง

ส่วนเรื่องสุดท้าย ตนขอฝากไปยัง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง คทช. ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตาก โดยเฉพาะ กรมป่าไม้ และ กรมอุทยานแห่งชาติ ส่งเรื่องไปยังกระทรวงทรัพยากร เพื่อพิจารณาเอกสารสิทธิ์ ดังนั้นอยากให้กระทรวงทรัพยากร เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ที่รอเอกสารสิทธิ์ และส่วนที่เหลือ 75% เป็นพื้นที่ป่าไม้

#พปชร
#พลังประชารัฐ
#โควิด19

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2564

" ,