โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

“ส.ส. พิชชารัตน์” วอนรัฐหาทางออกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หลังประกาศยกเลิกมาตรการ
Test & GO เป็นการชั่วคราว

นางสาวพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีรัฐบาลได้ประกาศการระงับมาตรการ Test & Go เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโอไมครอน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาการประกาศมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล ที่ประกาศออกเป็นแบบกระทันหัน ไม่มีการแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทัน ซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรับมือ และหาทางออกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใม่ให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจตามมา

#พิชชารัตน์เลาหพงศ์ชนะ
#สสบัญชีรายชื่อ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2564

" ,