โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม

“ส.ส. พรรณสิริ” ร่วมพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส แก้ปัญหาน้ำท่วม-สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “คลองสวยน้ำใส” กิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตาปาน ประจำปี 2565 โดยนายวัจน์พล ศรชัย เทศบาลตำบลศรีสำโรง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย, นายมนู พุกประเสริฐ์ นายก อบจ.สุโขมัย, นายเชตพงศ์ กุลนาถศิริ รองนายก อบจ.สุโขทัย และคณะ ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักร และดำเนินการในครั้งนี้”

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงและดำเนินการแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

#พรรณสิริกุลนาถศิริ
#สสสุโขทัย
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 13 มกราคม 2565

" ,