โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“ส.ส. พยม” เยี่ยมด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รับปีใหม่ 2565

“ส.ส. พยม” เยี่ยมด่านตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รับเทศกาลปีใหม่ 2565
พื้นที่ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่

นายพยม พรหมเพชร ส.ส. จังหวัดสงขลา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านตรวจร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 บริเวณ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมมอบของใช้จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่”

#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp
#https://www.facebook.com/PPRPThailand/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 5 มกราคม 2565

" ,