โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบอาหาร-น้ำดื่ม ช่วยเหลือเบื้องต้น

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบอาหาร-น้ำดื่ม ช่วยเหลือเบื้องต้น

พรรคพลังประชารัฐ โดย “นายจักรรัตน์ พั้วช่วย พปชร. จ.เพชรบูรณ์” พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่บ้านศรีสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สร้างความยากลำบากในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระด้านความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกในเรื่องของอาหารการกิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนกินดีอยู่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565

" ,