โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

ส.ส.พปชร.เพชรบูรณ์ ห่วงใยปชช. มอบถุงยังชีพ แบ่งเบาภาระกลุ่มเปราะบาง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พปชร.จ.เพชรบูรณ์ เขต 1” มอบถุงยังชีพพร้อมยาสามัญประจำบ้าน ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ้านโคก และตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ปลัดไพศาล โภคา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก นายสมชาย สอนใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ และนายประเมศ ตรีสุวรรณ เลขานุการสภาอบต. เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มดังกล่าว

การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ต้องการแบ่งเบาภาระและดูแลความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อนำไปดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยให้กินดีอยู่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

" , ,