โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้เพิ่ม หนุนศก.ชุนชนเข้มแข็ง

ส.ส.พปชร.เพชรบุรี จัดอบรมพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้เพิ่ม หนุนศก.ชุนชนเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.กฤษณ์ แก้วอยู่ พปชร. จ.เพชรบุรี เขต 1” ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพเสริมให้กับพี่น้องประชน โดยมีสนใจผู้เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.เพชรบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของพรรคพลังประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาปากท้องของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

" , ,