โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะ เสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

ส.ส.พปชร.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเก็บขยะ เสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พปชร. จ.สมุทรปราการ” และทีมงาน ร่วมกับ นายบารมี ฟักสวัสดิ์ ทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้า ทั้งท่าน สจ.เนาวรัตน์ อดีต สจ.สุชาติ สท.เขต 2 เทศบาลเมืองลัดหลวง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านลัดหลวง เพื่อเก็บขยะภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่หมู่ 10, 11 และ 12 ตำบลบางครุ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างทัศนียภาพและเสริมสร้างสุขอนามัยภายในชุมชน

ทั้งนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่พักอาศัยภายในชุมชนและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลความเป็นอยู่และแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องให้คนไทยอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยื่น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 20 สิงหาคม 2565

" ,