โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.สงขลา แทนปชช. เข้าพบที่ปรึกษานายกฯ แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

ส.ส.พปชร.สงขลา แทนปชช. เข้าพบที่ปรึกษานายกฯ แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.พยม พรหมเพชร พปชร. จ.สงขลา เขต 3” มอบหมายให้ทีมงานนำตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา หมู่ที่ 7, 8, 9, ตำบลฉลุง หมู่ที่ 3, 4, 7, อำเภอหาดใหญ่ และตำบลคลองหลา หมู่ที่ 5, 7 อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เข้าพบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่อนำเสนอความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ณ ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 2 กรุงเทพฯ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 12 กันยายน 2565

" , ,