โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

ส.ส.พปชร.ร่วมเวทีหารือทางออกปัญหาที่ทำกินเขตอุทยานให้ประชาชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร. จ.นครศรีธรรมราช” พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจ้งเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินและเพื่อที่อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า บ้านวังหอน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ส.ส.อาญาสิทธิ์ ยังได้ร่วมพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อทำความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องคุณสมบัติและของสิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับ ณ ตำบลวังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2565

" ,