โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

ส.ส.พปชร. ประสานกรมเจ้าท่าได้เข้าขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือบ้านบางดุก ลดอุปสรรคการขนส่งของชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ นายนัทธี ถิ่นสาคู พปชร. จ.ภูเก็ต พร้อมทีมงานผู้ช่วย ส.ส. ลงพื้นที่บ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะต่างๆ ของชาวบ้าน ทั้งนี้ ได้แจ้งความคืบหน้าของโครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเทียบเรือของชุมชน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอิหม่ำ และตัวแทนชาวบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนในการนำเรือออกจากท่าเพราะร่องน้ำตื้นเขิน ซึ่งได้ขอให้ ส.ส.นัทธี เข้ามาดูแลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ส.ส.นัทธี ได้แจ้งว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 จังหวัดตรัง กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชาวบ้านแล้ว โดยจะดำเนินการขุดลอกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 เดือนจึงแล้วเสร็จ

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน

ที่มา : ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2565

" ,