โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.นครศรีธรรมราช จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างงานสร้างอาชีพปชช. กระตุ้นศก.ฐานราก

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พปชร.จ.นครศรีธรรมราช” ร่วมเปิดโครงการพัฒนาส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ลุ่มน้ำปากพนัง อำภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส.ส.อาญาสิทธิ์ กล่าาว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านอาชีพให้กับประชาชน ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองควบคู่กับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นตั้งใจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 8 กันยายน 2565

" ,