โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

ส.ส.พปชร.ตรัง ร่วมหารือ อสม.เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ

พรรคพลังประชารัฐ โดย “สส.นิพันธ์ ศิริธร พปชร. จ.ตรัง” ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้อง อสม. ตำบลนาบินหลา, นาพละ นาตาล่วง, โคกหล่อ และบางรัก ในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง ทั้งนี้ ส.ส.นิพันธ์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมทั้งพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีกินดี

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยเรามีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 18 สิงหาคม 2565

" ,