โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ ร่วมขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็ง

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร. จ.ชัยภูมิ” ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านอนุชา นาคาศัย พร้อมคณะ เปิดงานกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อผลักดันและส่งเสริมในการขับเคลื่อนวิหสากิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้ชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง

ทั้งนี้ นายอนุชา และ ส.ส.เชิงชาย ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและบูธแสดงสินค้าจากชุมชนต่างๆ พร้อมร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้าน เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป สอดคล้องกับยนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องการให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 25 สิงหาคม 2565

" ,