โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช. กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

ส.ส.พปชร.ชัยภูมิ จัดอบรมอาชีพดีพร้อม สร้างรายได้ปชช.กระตุ้นศก.ฐานรากชุมชน

พรรคพลังประชารัฐ โดย “ส.ส.เชิงชาย ชาลีรินทร์ พปชร.จ.ชัยภูมิ เขต 2” จัดอบรมวิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนบ้านโนนสง่าสามัคคี หมู่ 12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส ณ วัดบ้านโนนสง่า จ.จังหวัดชัยภูมิ

การจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพในครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนและชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าในการเข้าถึงดูแลประชาชนเป็นไปตามนโยบาย ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้กินดีอยู่ดี พร้อมการเข้าไปรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนนำมาสู่การแก้ไขต่อไป โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืน

ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 9 กันยายน 2565

" , ,